Brandsum B.V. (Kamer van Koophandel: 56178026) is een geregistreerde handelsnaam van Online Projectontwikkeling B.V. verder aangeduid als ‘’Brandsum’’.

Brandsum verwerkt persoonsgegevens via de website: www.brandsum (“de Website”). Brandsum acht de zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website. Al uw gegevens worden door Brandsum daarom vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, één en ander overeenkomstig de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor welk doel verzamelt Brandsum uw gegevens?

Brandsum verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten die gericht zijn op de vergroting van haar klantenbestand.

Welke gegevens worden door Brandsum verzameld en opgeslagen?

Door het bezoeken van de Website worden bepaalde gegevens opgeslagen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden opgeslagen. Brandsum bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Brandsum worden verstrekt om te worden verwerkt. Dit is het geval als u het online contact formulier van Brandsum invult op de Website of als u de Quick Scan op de Website van Brandsum uitvoert. Brandsum bewaart de gegevens die hiermee aan haar worden verstrekt zolang als dit nodig is om te komen tot volledige beantwoording en/of afhandeling van uw aanvraag. Brandsum gebruikt de volgende gegevens om een bestelling of aanvraag af te handelen:

  • Naam, adres en vestigingsplaats van uw bedrijf;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht

Brandsum zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat Brandsum derden inschakelt om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld software experts). Brandsum zal ingeschakelde derden uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door Brandsum ingeschakelde derden zijn verplicht om in te stemmen met de algemene voorwaarden van Brandsum. In deze algemene voorwaarden is een geheimhoudingsbeding opgenomen waarmee de door Brandsum ingeschakelde derden zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Statistieken

Op de Website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Tevens optimaliseert Brandsum hiermee de werking van de Website en haar dienstverlening.

Sociale media

Op de Website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (Facebook, LinkedIn en Twitter).

Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen. Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het Privacybeleid van Google hier lezen.

Nieuwsbrief

Brandsum biedt een nieuwsbrief aan waarmee zij geïnteresseerden wil informeren over haar diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Gebruik van cookies

Brandsum maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Middels een cookie kan Brandsum onder andere verschillende acties op de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Brandsum deelt deze informatie met haar partners voor sociale media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Brandsum gebruik deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren maar dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet privacygegevens

Indien u een relatie met Brandsum heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Brandsum schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Brandsum B.V.

t.a.v. de afdeling administratie

Berencamperweg 10

3861 MC, Nijkerk

Aanpassen Privacyverklaring

Brandsum behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.

033 785 0579

info@brandsum

Berencamperweg 10, Nijkerk

Ma – Vr 8.30 – 17.00 uur